uppkorningblog.com
Förslag på nya regler för förarprov behörighet B
Nu händer det grejor på körkortsfronten. Transportstyrelsen ser över reglerna för hur ett kunskapsprov och körprov ska gå till. Förslaget är skickat på remiss och kan träda ikraft under februari 20…