uppkorningblog.com
Starta bilen/startmomentet på körprovet
Hur ska du göra när du ska starta bilen på ett körprov? Kan du bli underkänd om du gör på fel sätt? Jag läser dessa funderingar gång på gång. Jag kan börja med att lugna dig som funderar över detta…