uppkorningblog.com
De 10 vanligaste missarna på körprovet
Klarar inte att utföra säkerhetskontroll * Upprepade motorstopp Saknar kontroll och uppsikt vid parkering Tappar placering (cirkulationsplats/körfält) Missar vägvisare och kör ofta fel Har inte kol…