uppkorningblog.com
Stopplikt
Lite nytt om Stopplikt. På ett flertal körprov stannade aspiranten vid stolpen där vägmärket för stopplikt satt placerat, för att sedan köra fram till vägen och stanna igen. Har de uppfyllt sin sto…