uppkorningblog.com
Körprovet del 4; Helhetsbedömning
Helhetsbedömning är detsamma som att inspektören inte grottar ner sig i småfel som inte har någon direkt betydelse för säkerheten. Inspektören har en skala att gå efter när de bedömer körningen. 1)…