uppkorningblog.com
Körprovet del 1; inledningen
I den första delen går jag igenom hur ett körprov går till, med början från där inspektören ropar upp dig i väntrummet. Varianter kan förstås förekomma, men i det stora hela fungerar det på samma s…