uppflygaorden.wordpress.com
Unna dig kunskap.
Att unna sig något. Är det fult eller gott? Jag tror att tendensen nog är den att dagens svenskar (och världsmedborgare) har lättare att unna sig något än vad till exempel våra far- och morföräldra…