uppflygaorden.wordpress.com
Ett språks egenskaper.
Vad är ett språk? En delvis filosofisk fråga, men även viktigt för att förstå hur vår (vi människor) gemensamma kommunikation fungerar. Här en enkel genomgång av vissa olika aspekter, alla nödvändi…