upodobljavanje.wordpress.com
Антологија музичке добровољне индоктринације
Када је музички одабир у питању, верујем да су ту мишљења највише подвојена. Можда и више него у филмској индустрији. Оно што за некога представља врхунски доживљај, за другог може бити потпуна рав…