unxicdellum.cat
Vinil: Hi he caigut
M’haig d’empassar les meves paraules (Discos de vinil i cassettes). M’he comprat un tocadiscos Music Hall mmf 2.3. La impressió és que la diferència respecte al so digitalitzat és…