untacguner.av.tr
İçeriğinde ne olduğu veya tebliğ alanın adı yazmayan tebligat geçersizdir
İçeriği belirsiz ve tebliğ edilenin belli olmadığı tebligat geçersizdir.