untacguner.av.tr
Miras Payının Devir ve Taksimi
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 1478 Sayılı “Miras Payının Devri ve Taksimi” Konulu Genelgesi