untacguner.av.tr
Çalışanların gizlice işveren tarafından izlenmesi yasaktır
İşveren, hukuka aykırı yoldan, çalışan aleyhine delil toplayamaz çünkü çalışan Hakkında İşveren’in hukuka aykırı yoldan topladığı bilgiler delil olarak kabul, edilemez. Yargıtay 22. HukukDair…