untacguner.av.tr
İCRAYA İTİRAZ TUTANAĞA GEÇİRİLDİĞİ TARİHTE YAPILIR
İCRA İTİRAZI, TUTANAĞA GEÇİRİLDİĞİ TARİHTE YAPILMIŞ SAYILIR