untacguner.av.tr
KAMU KURUMLARININ HANGİ MALLARI HACZEDİLEBİLİR?
5018 sayılı Kanun kapsamında yer alan kamu idarelerinin icra hukuku açısından devlet tanımının içinde yer aldığı ve bu nedenle bu idarelerin kamu hizmetine özgülenmiş taşınır ve taşınmaz malları il…