untacguner.av.tr
İMZASIZ BONONUN KEFİLİ BORÇLU DEĞİLDİR!
KEŞİDECİNİN İMZASI BULUNMAYAN BONODAKİ KEFALET GEÇERSİZDİR.