untacguner.av.tr
ECR-İ MİSİL ZAMAN AŞIMI BEŞ (5) YIL!
ECR-İ MİSİL’DE ZAMAN AŞIMI BEŞ (5) YILDIR! Dava tarihinden geriye beş (5) yıllık dönem için Ecr-i Misil talep edilebilir. Bilirkişi heyetinden dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık dönem için…