univ-henricoanda.ro
Operator introducere, validare şi prelucrare date, Cod COR 413201
Tip formare: ABSOLVIRE Nivel calificare: Iniţiere cod cor: 413201 cod nc: 413201 Nivel studii: VIII clase Total ore: 72, din care: teorie – 24 practică – 48 DESCRIEREA OCUPAŢIEI Operatorul Introducere, Validare şi Prelucrare Date desfăşoară în principal următoarele activităţi: introduce şi validează date pe suport electronic, prelucrează date (efectuează operaţii de calcul având la bază datele introduse, interoghează, sortează, filtrează date), gestionează suporturile magnetice, transpune pe suporţi de stocare datele introduse, răspunde de conformitatea datelor introduse cu documentele primare, salvează periodic şi în situaţii critice datele introduse, păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate, restaurează la nevoie datele salvate şi îi ajută pe utilizatori să-şi recupereze informaţiile. Competenţe: 1. Gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a datelor/documentelor. 2. Organizarea activităţii proprii. 3. Utilizarea echipamentelor periferice. 4. Asigurarea securităţii datelor/documentelor. 5. Introducerea şi validarea datelor. 6. Prelucrarea datelor. 7. Transpunerea datelor pe suport. 8. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă. 9. Aplicarea normelor de protecţie a mediului. 10. Aplicarea procedurilor de calitate. 11. Comunicare în limba engleză. 12. Competenţe informatice.