univ-henricoanda.ro
Liceul Particular "Henri Coandă" Oradea
Filiera vocaţională Profil: pedagogic Specializarea: bibliotecar-documentarist Limba de predare: Limba română Forma de învăţământ: zi