univ-henricoanda.ro
Contabil, Cod COR 331302
Tip formare: ABSOLVIRE Nivel calificare: Iniţiere cod cor: 331302 cod nc: 331302 Nivel studii: absolvent liceu Total ore: 130, din care: teorie – 40 practică – 90 DESCRIEREA OCUPAŢIEI Contabilul se ocupă în principal cu: întocmirea şi completarea documentelor primare contabile, contarea operaţiunilor patrimoniale, efectuarea de calcule contabile specifice, completarea registrelor contabile, întocmirea balanţei de verificare, evaluarea patrimonială, întocmirea bilanţului contabil, precum şi întocmirea / semnarea / transmiterea altor documente specifice (declaraţii fiscale etc.). Competenţe: 1. Lucrul în echipă. 2. Gestionarea şi arhivarea documentelor. 3. Aplicarea normelor de S.S.M. şi P.S.I. 4. Utilizarea calculatorului (PC). 5. Întocmirea/completarea documentelor primare. 6. Contarea operaţiunilor patrimoniale. 7. Efectuarea registrelor contabile. 8. Întocmirea balanţei de verificare. 9. Evaluarea patrimonială. 10. Întocmirea bilanţului contabil. 11. Transmiterea documentelor specifice.