unija.com
Več o poslovanju in plačilnih računih odprtih v tujini
Davčni zavezanci, ki imate odprte plačilne račune v tujini (v katerikoli državi), jih morate skladno z Zakonom o finančni upravi (ZFU), prijaviti Finančni upravi Republike Slovenije, in sicer najkasneje v 8 – dneh od odprtja. Plačilni računi so računi, ki so odprti pri ponudniku plačilnih storitev in so namenjeni izvrševanju plačilnih transakcij (kot naprimer transakcijski ali