unija.com
Prodaja poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo
Družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki z ustanovitvijo postanejo imetniki vsak svojega poslovnega deleža in s tem tudi družbeniki družbe. Družbenik družbe lahko postane tudi oseba, ki poslovni delež v družbi pridobi naknadno, po ustanovitvi, bodisi z nakupom poslovnega deleža bodisi z darilom. Družbeniki družbe se