undividedforkuleuven.com
How To Be An Ally To the L [NL/EN]
We hebben je al voorzien van enkele algemene tips & tricks om een ally te zijn voor de LHBTQIA+ gemeenschap (deel I en deel II). Maar de letters in dit acroniem …