uncontainablemusings.com
Nagsimula sa Wala
Walang tirahan… Ipinaubaya ng mga magulang ang lupang pinag-aawayan. Kung kaya’t minsa’y nakatira sa tabing dagat, Minsan nama’y sa kabundukan, At kung minsa’y sa *pin…