ullawiklund.wordpress.com
FÖRA TANKEN VIDARE – nu även för undervisning och elevers delaktighet i landets kultur- och musikskolor!
Under våren 2018 finns möjlighet att gå in i samarbete med Ulla Wiklund kring reflektion och lärande i konstnärlig undervisning. Efter den stora framgången med Burlöv kommuns åtta grundskolor under…