ullawiklund.wordpress.com
Nya kurser för lärare: Utveckla din undervisning!
Ulla Wiklund ger vid tre tillfällen i vår en kurs i undervisningsutveckling: FÖRA TANKEN VIDARE Reflekterande arbetssätt i klassrummet. Reflektionens betydelse för ökat lärande. Språkutveckling i p…