ulflonnberg.com
Om böneutrop anses okej måste lagen ändras
Idag skriver jag på Dagens Samhälle: ”De religiösa böneutropen förmedlar indirekt ett politiskt budskap.- – Religionsfriheten utgör garantier för och begränsningar emot alla oinskränkta…