ugooprema.wordpress.com
BARSKI SITNI INVENTAR
2. 1303. 1 1303 KIBLA PROVIDNA,Plastična,Bez ručki,Za jednu vinsku bocu,22x 16 cm,H: 23,2 cm ,Forma Smart 3. 1040. 1 1040 KIBLA-POSUA-ZA-VINSKU-NOCU-OVALMA-PLASTiČNA-PROVIDNA-ZA-VIŠE-BOCA-LIMENKI-G…