ufuqnews.com
بهار خونین افغانستان در نبرد مرگبار خالد و الفتح
فصل بهار در افغانستان، برخلاف سایر کشورهای جهان، فصل بارش باران‌های بخشنده آسمانی و موسم رویش‌ شکوفه‌های امیدبخش زمین نیست؛ فصلی که در آن، همه شادمانی می‌کنند و همراه با نوشدن جهان به تلطیف جان می‌…