ufuqnews.com
کمیته ملی المپیک: بدون علمی‌ ساختن ورزش با کشورهای جهان رقابت نمی‌توانیم
کمیته ملی المپیک می‌گوید ورزش باید علمی شود در غیرآن ورزشکاران افغان در مسابقات منطقه‌ی و جهانی رقابت کرده نمی‌توانند. حفیظ الله ولی رحیمی، رییس کمیته ملی المپیک امروز در یک کنفرانس خبری گفت طرح ای…