ufuktekin.net
BUDİZM’İN DÖRT SOYLU DOĞRUSU
Budist öğretinin temelini şu dört soylu doğru oluşturur: 1- Dukkha: Hayat acılarla doludur. (Mazbatanın haksız iptali) 2- Samudaya: Acıların kaynağı cehalet (götünün gılıyıh), nefret (Bunlar Millet…