ufbutv.com
Klimaendringene
English version Miljø-ødeleggelser og utarming av økosystemer er alvorlige problemer i vår tid. Den største utfordringen er global oppvarming og klimaendringer. Mytemakere, klima og realitet…