ufbutv.com
Klimaåret 2014
English Fossilenergi-perioden kan raskt avvikles. Tre effektive tiltak: 1. All statlig subsidiering og spesielle statsgarantier for kull- og oljeindustrien avvikles over hele verden. Det Internasjo…