ufbutv.com
Klimaendringene i tall og fakta
English Over 95 millioner fat olje brukes opp hver dag I tillegg kommer omtrent den samme mengden i kull og gass. Vi mennesker brenner opp mellom 85 og 100 millioner fat olje hver dag. Ett fa…