uetiskraad.dk
Klimaplan standser Bonnichsen-udledning til atmosfæren | Uetisk Råd
Regeringen vil bremse de stadigt voksende udledninger af Hans Jørgen Bonnichsen til atmosfæren, viser hemmelige notater, som Uetisk Råd har fået op under sine møgbeskidte, kulsværtede negle. Bonnichsen hører til de kraftigste former for drivhusgas, og det forventes således, at Danmarks udledning af klimaskadelige gasser kan mere end halveres, når der bliver sat en prop … Læs videre Klimaplan standser Bonnichsen-udledning til atmosfæren →