uetiskraad.dk
Brændt barn lugter grillet | Uetisk Råd
…som det gamle ord lyder.