uetiskraad.dk
Prostituér alle kvinder! | Uetisk Råd
I denne tid præges den offentlige debat af bl.a. to vigtige temaer: Spørgsmålet om prostitution og problemerne i forsvaret. Uetisk Råd foreslår at slå to fluer med ét effektivt, uetisk smæk: Indfør prostitutionspligt for alle kvinder! Systemet kan baseres på den eksisterende ordning for værnepligt, således at alle kvinder, der er fyldt 18 år, skal … Læs videre Prostituér alle kvinder! →