uetiskraad.dk
Ændring af arveloven | Uetisk Råd
Uetisk Råds Racebevidsthedskommission foreslår herved en ændring af arvelovgivningen, sådan som den kommer til udtryk i lovbekendtgørelse 2001-08-14 nr. 727, Arvelov, som ændret ved L 2005-06-24 nr. 542: § 4, hvis fulde ordlyd i dag er således: “§ 4. Adoption begrunder samme arveretlige stilling som virkeligt slægtskab, medmindre andet følger af reglerne i adoptionslovgivningen.” Dette … Læs videre Ændring af arveloven →