uetiskraad.dk
Demokrati | Uetisk Råd
Et enigt Uetisk Råd vedtog dags dato, at demokrati som teori og praksis er en reel hindring for forbedring af nutidens samfund.