udieuroclio.wordpress.com
Јавни позив за учешће на наградном конкурсу: Југославија – 100 година после. Лекције које (ни)смо научили
Удружење за друштвену историју – Euroclio расписује наградни конкурс за наставнике историје, грађанског васпитања и друштвено-хуманистичких предмета основних и средњих школа у Републици Србиј…