uddebatt.wordpress.com
EU, Lissabonfördraget och den ”NYA” övervaknings stormakten
Välkommen till Stasi och KGB land DAG 304 – OM 31 DAGAR SÅ KOPPLAR FRA IN SIG FYSISKT PÅ ALLA KABLAR. Och då är den TOTALA MASSAVLYSSNINGEN AV SVENSKA FOLKET ETT FULLBORDAT FAKTUM. Tack för det Sve…