uddebatt.wordpress.com
Välkommen till Stasi och KGB land DAG 274 – De borgerliga röstar JA till FRA 2 i försvarsutskottet
Och ”våra” intälägänta politiker fortsätter som om ingenting har hänt att i ALLT SNABBARE TAKT SÄLJA UT ALLT VAD fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter i brott mot grundlagen, Europakonventi…