uddebatt.wordpress.com
Välkommen till Stasi och KGB land DAG 25
Tyvärr så gäller fortfarande denna varning dag 25 och värre blir det: Från och med 00:00:01 den 1 januari 2009 så lever vi i ett land med en TOTAL OFFICIELL MASSAVLYSNING a la Stasi och KGB. Tack v…