uddebatt.wordpress.com
The English coastline was 2 miles (3 218 m) INLAND 2000 years ago – So Much For Sea Level Rise!
När romarna invaderade Storbritannien 43AD nära Sandwich så låg strandkanten drygt 3 218 m inåt land jämfört med nu. Se det vare en havs höjning Ehh.. SÄNKNING som heter duga. Drygt 3218 m på 2000…