uddebatt.wordpress.com
Six EU states ready to block climate plan
De ekonomiska realiteterna vad det gället hela Global Warming Hysterin börjar gå upp för allt fler politiker ute i Europa. Nu har 6 stater i EU (Polen, Ungern, Slovakien, Rumänien, Bulgarien och Gr…