uddebatt.wordpress.com
Sea Ice INCREASES Due to Global Warming
Global Warming Hysterikerna förnekar sig aldrig. Att denna den största politiska och vetenskapliga skandalen i vårt århundrade får fortsättsätta som om ingenting har hänt TROTTS ALLA vetenskapliga …