uddebatt.wordpress.com
Before the Gunfire, Cyberattacks against Georgia
Här kommer en mycket intressant genomgång av den cyberkrigföring som den Georgiska regeringens drabbades av. Attacken utökades sedan till resten av det georgiska samhället -banker, massmedia, kommu…