uddebatt.wordpress.com
The Re-Sovietization of the Russian Press and Gazprom’s active part in it.
Här kommer en fortsättning på mina inlägg om den Ryska staten och dess användning av Gazprom som ett redskap för kontroll och expansion. Russia’s Gazprom’s Energy Imperialism, Scratch …