uddebatt.wordpress.com
Välkommen till Stasi och KGB land – 18!
FRA som alltså skall ”anförtros” av våra intälägänta politiker att massavlyssna det svenska folket enligt en lag som avskaffar integritetsskyddet och rättsstaten för vanliga medborgare …