uddebatt.wordpress.com
Temperature data – What it really means.
Temperaturdata brukas nästan alltid presenteras i form av grafer som visar avvikelser från det ”normala” (anomalies). Dessa grafer visar ALLTSÅ INTE DEN FAKTISKA TEMPERATUREN UTAN ENBAR…